เป็นงานวมตัวของผู้ประกอบการไทย กลุ่ม เครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอ เช่น เครื่องพิมพ์บนผ้า กลุ่มเครื่องจักรปัก กลุ่มจักรเย็บผ้า เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้คนสนใจลงทุนในธุรกิจนี้ได้มีทางเลือกลงทุนที่มากขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2564 ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก thaismescenter