ติดต่อ ทีมงานปักหมุดเมืองไทย เพื่อทำสื่อโฆษณาแบบออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ต่างๆ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

  • Facebook Page : ส่งข้อความมาทาง inbox ที่ m.me/pukmodmuangthai

 

 

บริษัท เอทีพีอาร์ เพอร์เฟคท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23 หมู่ที่ 1
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

044-060-459, 085-8562386