ข่าวประชาสัมพันธ์เมืองไทย

พิธีนวัคหายุสมธัม ถวายแด่พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของคณะสงฆ์หนเหนือ นำโดยพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่านซึ่งเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ จังหวัดน่าน

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองกิจกรรมเป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการกิจกรรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ของคณะนิสิต มจร. ว.สงฆ์นครน่าน คณะ รปส.ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ป.โท ณ สำนักปฏิบัติธรรมหนองเจริญ อำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน ที่ ๒๘ พค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประขุม คณะกรรมการสถานศึกษา รร.น่านปัญญานุกูล และบริาค ปัจจัยเลี้ยงอาหารกลางว้นแก่นักเรียน โดยบริจาคให้ ผอ.สมพงษ์ อุ่นใจ ผอ. รร.น่านปัญญานุกูล เมื่อ ๒๗ พค. ๖๕ จังหวัดน่าน

ขอเชิญร่วมสมทบทุนกองบุญ ๔๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาทุนละ ๒๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

พิธีเปิดโครงการการอบรมถวายความรู้พระสังฆาธิการและพระภิกษุผู้ที่จะเป็นพระสังฆาธิการ (เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส )

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคสมทบทุนสร้างและบูรณะปฏิสังรณ์ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทำบุญสรงน้ำพระธาตุ พระพุทธรูป พระธาตุจอมเก้า บ้านผาลาดก้าวเจริญ ต.นำ้แวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ขอเชิญผู้มีจิตกุศลศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้าง พระธาตุมิ่งเมืองเกาะแก้วศรีโครตร์บุรี วัดเกาะแก้วอัมพวัน

ดูเพิ่มเติม