ผ้าไหมไทยจัดได้ว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่งดงามที่สุดอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมมีทั้งไหมเหนือ ไหมอีสาน และไหมพุมเรียงของภาคใต้ แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างเห็นได้ชัด
ผ้าไหมทางภาคอีสาน นับเป็นผ้าที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะไหมมัดหมี่ที่มีความโดดเด่นทั้งสีสันและลวดลาย ทอกันมากที่ขอนแก่น ชัยภูมิ ส่วนสุรินทร์จะทอไหมคล้ายทางเขมร คือออกไปทางแดงเข้ม
ไหมอีสานที่ขึ้นชื่ออีกอย่าง คือ แพรวา ของกาฬสินธุ์
ปัจจุบันผ้าไหมไทยได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทำให้กิจกรรมการทอผ้าไหมได้ฟื้นคืนมาสู่สังคมไทยอีกครั้ง มีการพัฒนาสีสัน รูปแบบและลวดลายให้งดงามยิ่งขึ้น เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ชาวต่างชาติจะนิยมชมชอบผ้าไหมมากเพราะมีลวดลายสวยงามแปลกตาไม่เหมือนชาติใดในโลก โดยเฉพาะลวดลายที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน ผ้าไหมจึงนับเป็นศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยอย่างแท้จริง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก oocities