วัดอาฮงศิลาวาส หมู่ 3 บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ

เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดป่าเลไลย สร้างขึ้นโดยหลวงปู่ลุน (พระครูสีลสารคุณ) บรมครูธรรมแห่งอีสาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ท่านเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อมหาสมาน สิริปัญโญ) ได้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ให้สวยงามมากขึ้น และปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดอาฮงศิลาวาส” เนื่องจากอยู่ใกล้กับแก่งอาฮง ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง หรือ “สะดือแม่น้ำโขง” และมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นเมืองหลวงของเหล่าพญานาค

ภายในวัดมีพระอุโบสถทรงไทยประยุกต์ ประดิษฐานพระพุทธคุวานันท์ศาสดา พระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธชินราช พระธาตุเจดีย์ศรีอาฮง และอุทยานหิน ซึ่งมีหินตามธรรมชาติขนาดใหญ่ รูปร่างแตกต่างกัน ตั้งเรียงรายอยู่ให้ได้ศึกษาธรรมชาติอีกด้วย