ขอเชิญร่วเป็นเจ้าภาพหล่อหลวงพ่อองค์ดำ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดถ้ำสัจธรรม บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๑๒.๐๐ น. เททองหล่อพระเจ้าองค์ดำ

ร่วมทำบุญบูชาแท่งทองใหญ่ ๙๙๙ บาท แท่งทองเล็ก ๑๙๙ บาท แผ่นทอง ๑๙ บาท

ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ เลขที่ ๔๐๗๐๗๔๒๗๐๘ ชื่อบัญชี พระครูธรรมธรขำไข โสภาจาโร