วัดโพธาราม
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
Wat Photharam
Bueng Kan Subdistrict, Mueang Bueng Kan District, Bueng Kan Province

ความเป็นมา

วัดโพธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน วัดโพธาราม สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านท่าไคร้ เดิมชื่อวัดโพธิ์ศรี ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดโพธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

ปูชนียวัตถุสำคัญ

๑. พระพุทธรูปพระประธาน หน้าตักกว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร  สร้างด้วยอิฐถือปูน
๒. หลวงพ่อพระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปฉาบปูนศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชาวบ้านเรียก หลวงพ่อใหญ่วัดบ้านท่าไคร้ หน้าตักกว้าง ๒ เมตร พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนหน้าตัก พระหัตถ์ขวาคว่ำวางทับพระชานุนิ้วพระหัตถ์ทั้ง ๕ เหยียดลงอย่างมีระเบียบ เหมือนพระพุทธรูปทั่วไปประดิษฐานบนแท่นสี่เหลี่ยม ซึ่งได้บูรณะขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗

อาคารเสนาสนะ

๑. อุโบส
๒. ศาลาการเปรียญ
๓. ศาลาหน้าโบสถ์
๔. มณฑป
๕. โรงเรือกำปั่นและเรือยาว
๖. โรงจอดรถ
๗. กุฏิสงฆ์
๘. อาคารห้องแถว

คำขวัญวัดโพธาราม

นมัสการทรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ น้ำจั้นไหล ต้นไคร้งาม
เลื่องลือนามเรือกำปั่น มหัศจรรย์ต้นจำปา
บูชาบุญข้าวจี่ ประเพณีถวายปราสาทผึ้ง 

พระอธิการเอกชัย กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม