ย่านธุรกิจค้าไม้ การเดินทางสะดวก ที่จอดรถกว้างขวาง เปิด 24 ชั่วโมง 

มีทั้งเตียงคู่ เตียงเดี่ยว 

ราคาเริ่มต้นที่ 350 – 400 บาท