💧

 “เขื่อนสิริกิติ์” เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่าน เดิมมีชื่อว่า “เขื่อนผาซ่อม” ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนานนามว่า “เขื่อนสิริกิติ์”

⚡

 ภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์และโรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2520
.

💧

 เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่จุน้ำได้มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนภูมิพล โดยตัวเขื่อนมีประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การบรรเทาอุทกภัยเป็นหลัก และมีการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้ ซึ่งนับเป็นการใช้พลังน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวเขื่อนมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมกำลังผลิต 500 เมกะวัตต์ 
.

🏞

 นอกจากนี้ เขื่อนสิริกิติ์ยังมีทิวทัศน์งดงาม และสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย โดยในช่วงฤดูฝน เขื่อนสิริกิติ์จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ‘แม่น้ำสองสี’ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำน่าน และแม่น้ำปาดมาบรรจบกัน
.
#EGAT#EGATforALL#ครบรอบ44ปีเขื่อนสิริกิติ์#กฟผ