• องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล / Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization 
  • ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • คำขวัญ “ชุมชนแห่งความเป็นมิตร สุจริตเรื่องทำกิน ท้องถิ่นแห่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา”
  • วิสัยทัศน์ “อาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ มุ่งพัฒนาตำบลศรีดอนมูล สู่ประชาคมอาเซียน”
  • ช่องทางการติดต่อ 
  1. ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
  2. เว็บไซต์ : www.sridonmoon.com
  3. โทรศัพท์ : 053955532 
  4. โทรสาร : 053955809
  5. เฟซบุ๊ก : ประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีดอนมูล
  6. อีเมล : [email protected]

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 63.57 ตารากิโลเมตร โดยมีอนาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่าง ๆ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีน้ำรวกเป็นเส้นกั้น  ระหว่างพรมแดน และติดต่อกับตำบลศรีเมืองชุม อำเอภแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวียง ตำบลป่าสัก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านด้าย อำเอภแม่สาย จังหวัดเชียงราย