ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประวัติของวัด

             สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกายซึ่งเป็นวัดในประวัติศาสตร์ของล้านนา 

สิ่งที่น่าสนใจในวัด 

             ๑. พระพุทธสุวรรณ์เชียงแสนสิงห์ ๑ องค์ 

             ๒. พระประธานในพระอุโบสถหลวง เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ ๑ ดั้งเดิมแต่ที่พิเศษก็คือหุ้มทอง    เกรดทองคำบริสุทธิ์ทั้งสิ้น ๙ กิโลกรัม 

             ๓. พระอุโบสถหลวง ศิลปะเชียงแสนดั้งเดิม เพราะว่าเป็นการปั้นปูนสดถือว่าเป็นประติมากรรมการปั้นโดยการออกแบบเรียบเรียงโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย 

                ความเกี่ยวเนื่องเรื่องพญานาครอบพระอุโบสถ เป็นพญานาคซึ่งเป็นปู่ย่าของพญานาค มีองค์สีขาวเกร็ดสีทองซึ่งด้านหลังเป็นนาคเกี้ยว หมายถึง บ่วงบรรจถรณ์แก้ของและอุปสรรคต่างๆ นานา ถ้าใครมารอดจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังคือรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 

              ๔. พระสมปรารถนา อยู่ด้านหลังพระอุโบสถหลวงหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งองค์ 

              ๕. พระเจดีย์ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ที่ย่อมาจากพระธาตุจอมกิตติซึ่งมีความสูง ๑๙ เมตร ยอดฉัตรเป็นทองจังโก๋และในอนาคตก็จะหุ้มทองจังโก๋ทั้งองค์พระเจดีย์ เป็นศิลปะเชียงแสนแท้ 

สิงห์ ๔ ตัวหน้าวัด ลักษณะของสิงห์ไชยปราการ คือการทำศึกชนะศัตรูทั้ง ๔ ทิศ บ่อน้ำทิพย์ เป็นบ่อน้ำของนางพญางู ซึ่งเป็นบ่อน้ำดั้งเดิมมีมาก่อนสร้างวัด สำหรับไว้สรงน้ำพระธาตุถือเป็นน้ำพระพุทธมนต์หลักของวัด 

อนุสาวรีย์พ่อหนานทิพย์ช้าง ต้นสกุลของ  เชื้อเจ็ดตน  ณ ลำพูน  ณ ลำปาง  ณ เชียงใหม่  ปราบดาภิเษกขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์โดยมีพ่อหนานทิพย์ช้างเป็นผู้นำอาณาจักรล้านนา 

               ๖. พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร สร้างเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณและถวายพระเกียรติคุณเนื่องในวโรกาสที่เจ้าประคุณสมเด็จครบรอบ ๑๐๘ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะเจ้าภาพ พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อถวายพระกุศลและสมโภชน์พระวิหารหลวงวัดเชื้อเจ็ดตนจำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท