ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Wat Phrathat Chom Sak

Ban Du Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province

ความเป็นมา

พระธาตุจอมสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ตั้งและเขตธรณีสงฆ์ทั้งหมด ๑๐๔ ไร่ สัดกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อนที่จะมาเป็นวัดและมีวิสูงคามสีมาโดยสมบูรณ์ นั้น 

ผู้บุกเบิกวัดตอนแรกนั้นคือ ครูบาคำหล้า สังวโร และ ครูบาอิน ถา สุทนฺโต พร้อมกับศรัทธาสมัยนั้น 

วัดพระธาตุจอมสักครั้งแรกนั้น นับจากนี้ถอยหลังไปราว พ.ศ. ๒๔๙o เวลานั้นปลาย สงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลงแล้วแสงแห่งวัดพระธาตุจอมสักเริ่ม เป็นผู้นำทางสว่างขึ้นมาบ้างแล้ว เพราะมี ครูบาคำหล้าสังวโร บุกเบิกป่าดิบไม้สัก ณ สถานที่แห่งนี้ ชาวบ้านแห่งนี้เกรงกลัวกันมาก ไม่กล้าเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเนื่องจากมีคนเสียชีวิตจากการเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าบริเวณดังกล่าว จากนั้นเป็นต้นมาขาวบ้านมักเรียกติดปากกันอยู่เสมอว่า ดอยจอมสัก เพราะเป็นดงป่าไม้สักเป็นป่าธรรมชาติ ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่และอื่น ๆ ก็มี แต่คนทั้งหลายมักจะเรียกว่า ดอยไม้สัก หรือ ดอยจอมสัก ตราบเท่าทุกวันนี้ 

อาณาเขตติดต่อ

      ทิศเหนือ ติดกับบ้านหนองแส (หนองแสที่จีน ธิเบธ)

               ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำ 

               ทิศตะวันตก ติดกับดอยรูปจ้าง (ดอยข้างอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงรายในปัจจุบัน)

               ทิศใต้ ติดกับกรถะ แม่น้ำระมิง (แม่น้ำอิงในปัจจุบันไหลผ่าน อำเภอเทิง ไป อำเภอชียงของ)

พ.ศ. ๒๔๙๐  ครูบาคำหล้า สังวโร เวลานั้นมี อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๙ พรรษา ตั้งแต่ท่านอุปสมบทท่านไม่ชอบอยู่กับที่ เพราะท่านเป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัย การประพฤติปฏิบัติเอาอย่างครูบาศรีวิชัย ถือวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถือธุดงค์วัตรเคร่งมากฉันอาหารมังสะวิรัต (เจ) ถือเอกาฉันหนเดียว ท่านได้เดินทางธุดงค์มาและได้ทราบข่าวจากชาวบ้านถิ่นนี้ว่าที่ดอยจอมสักแห่งนี้ มีเจดีย์เก่าชำรุดทรุดโทรมมาก มีผีดุ ใครจะไปตัดไม้ทำลายป่าในเขตเจดีย์ไม่ได้ ท่านครูบาคำหล้า เป็นผู้มีเมตตาสูงต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือ อมนุษย์ ท่านจะแผ่เมตตาไปทั่วหน้า ท่านมาปักกลดอยู่ใกล้เจดีย์เก่าแห่งนี้ ในระยะแรก ๆ ถูกผีหลอกอยู่หลายคืนท่านไม่เคยกลัวใด้แต่สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อยู่กันอย่างสันติ ทางคณะศรัทธาบ้านขัวแคร่ เมื่อได้ทราบข่าวว่ามีพระธุดงค์ถือกัมมัฏฐาน มาปฏิบัติธรรมที่วัดร้างแห่งนี้ ก็ดีใจจึงได้ชวนกันไปทำบุญตักบาตรฟังเทศน์กับ ครูบาคำหล้า ก็เกิดความเสื่อมใสจึงยินดีรับใช้ปรนนิบัติ ท่านครูบา ครูบาคำหล้า จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่โดยสร้างครอบองค์เท่านั้นจนสำเร็จ นับเป็นเจดีย์องค์แรกพร้อมกับสร้างวิหารเรือนไม้สักยกใต้ถุน หนึ่งหลังตั้งอยู่ทางทิศเหนือเจดีย์แห่งนี้ ต่อมาท่านได้ขนานนามว่า พระธาตุจอมสักสังวราราม  ครูบาคำหล้าเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างมา จนเจริญรุ่งเรืองเท่าที่เห็นขณะนี้

           ศรัทธาญาติโยม วัดพระธาตุจอมสักขึ้นมา ร่วมบุญกุศล ประพฤติปฏิบัติ ในศีล ทาน ภาวนา ทุกวันพระวันศีล ไม่ขาดสายเจริญตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป้าหมายสวรรค์ พรหม นิพพาน เป็นแดนเกิด วันพระอังคารที่ 28 มิถุนายน 65 แรม 14 คำ่(ดับหน)เดือน 7 อายุ วัณโณ สุขัง พลัง