👉 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า “ผ้าป่าออนไลน์” ผ้าป่ารวมญาติครอบครัว

📌เทพื้นคอนกรีต ๖,๐๐๐ กองทุน กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
📌ปูกระเบื้องหยาบและหินกรวดล้าง สลับลวดลาย ๑,๕๙๐ กองทุน กองทุนละ ๑๐๐ บาท

🙏ช่องทองการทำบุญ🙏 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดสระแก้ว เลขที่ ๗๙๒-๐-๓๑๕๗๕-๑

📢กำหนดการ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมผ้าป่าออนไลน์ ผ้าป่ารวมญาติครอบครัว
เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมผ้าป่าออนไลน์ ผ้าป่ารวมญาติครอบครัว และพิจารณาผ้าบังสกุลอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล