ที่ตั้ง: ตำบล บ้านปง อำเภอสูงเม่น แพร่ ๕๔๑๓๐

จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ ดอยนาฟ้าน้ำ บ้านปงท่าข้าม อำเภอสูงเม่น เป็นสะพานขัวแตะไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในจังหวัดแพร่  มีความยาวกว่า ๕๐๐ เมตร พาดผ่านทุ่งนาเขียวขจีในพื้นที่บ้านปงท่าข้าม เป็นภาพแบบพาโนรามากว้างไกลสุดตา โดยมีทิวเขาทอดยาวเป็นฉากหลังที่แสนงดงามสะพานไม้ไผ่ดอยนาฟ้า ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแพร่ ใช้เวลาเดือนทางประมาณ ๒๐  นาที สำหรับกานรเดินทางให้ตั้ง google maps ว่า “ดอยนาฟ้าน้ำ@บ้านท่าปงข้าม” ก็พามาถึงจุดหมายได้แบบถูกต้อง