ขอเชิญร่วมบุญบารมีสมทบสร้างคอนกรีตขึ้นสู่พระธาตุจอมเก้า ระยะทาง 1 กิโลเมตร งบประมาณ 1.6 ล้านบาท เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสร่้างความเจริญรุ่งเรือง สืบพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปี

สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารธนชาติ พระธาตุจอมเกล้า เลขที่บัญชี 375-6-00132-8