1256 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

โทร 0623145695