นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา


D:\พี่อ้อยพิมพ์\รูปภาพประเพณีอำเภอเวียงสา\gall20201207035349.jpg

C:\Users\Administrator\Desktop\291063_๒๐๑๐๒๙_2.jpg

H:\นำเสนอบทความนายอำเภอ\164715.jpg

H:\นำเสนอบทความนายอำเภอ\รูปบทความครับ\ซาลาเปา.jpg