นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วิหารไทลื้อ
จุดชมวิวสายรุ้ง
วัดคันนา
หาดบ้านดอนสบเปือ
น้ำตกตากม่าน
แหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพ่าน