ตำบลดู่ใต้ อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Wat Ku Sieo

Du Tai Subdistrict, Mueang Nan District, Nan Province

ความเป็นมา

              โบราณสถานแห่งนี้ ปรากฏประวัติการก่อสร้างในเอกสารกฎหมายอาณาจักรหลักคำเมืองน่าน พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๓๔ โดยกล่าวถึง ชื่อวัดเสี้ยวหรือวัดกู่เสี้ยว ว่า เพียงแต่ว่าเรือไหลลุกต่าเวียงมาถึงต่าบ้านคู่ วัดเสี้ยวให้ไถ่เอาจำนวนห้าเอินท๊อก แต่สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นก่อนหน้านี้แล้วด้วย เหตุว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของด่านหน้าก่อนถึงตัวเมืองน่าน จึงคอมีชุมชนและโบราณสถานแห่งนี้อยู่มานานแล้วโบราณสถานวัดกู่เสี้ยว เป็นวิหารโถงวางตัวตามแนวทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก โดยหันหน้าทางทิศตะวันออก (แม่น้ำน่าน) โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน มีผนังก่ออิฐทางด้านทิศตะวันตก ภาษาพื้นเมืองเหนือ เรียกว่า ป่างเอก ส่วนเสาและเครื่องหลังคาน่าจะทำด้วยไม้ ส่วนที่สำคัญคือ โขงพระเจ้า เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีลักษณะเป็นซุ้มหลังคาโค้งทรงกลีบบัวก่อด้วยอิฐฉาบปูน โบราณสถานแห่งนี้หลงเหลือจากการรื้อกอนไปรวมกับวัดคู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประมาณในรัชกาลที่ ๓