ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Wat Pa Panya Phirom

Chom Chan Subdistrict, Wiang Sa District, Nan Province

วัดป่าปัญญาภิรมย์ ตั้งอยู่ที่บ้านหลับมืนพรวน หมู่ที่ ๖ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน