ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

Wat Pa Kha Wisutthiyan

Mae Sakorn Subdistrict, Wiang Sa District, Nan Province

วัดป่าค่าวิสุทธิญาณ บ้านป่าค่า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน