ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Wat Pa Phaowana Phirom

Chom Phra Subdistrict, Tha Wang Pha District, Nan Province

วัดป่าภาวนาภิรมย์ ตั้งอยู่ที่บ้านถ่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน