ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Wat Pa Ban Dan (Rang)

Khun Nan Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District, Nan Province

วัดป่าบ้านด่าน (ร้าง) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นวัดร้างโบราณ สันนิฐานว่า สร้างขึ้นนานกว่า ๒๐๐ ปี ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงพระพุทธรูปและซากอุโบสถ ส่วนเสนาสนะอื่น ๆ สูญสลายไปตามกาลเวลา ปัจจุบันชาวบ้านด่านได้กราบนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามเข้าบูรณะยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา เนื่องจากภูมิประเทศอยู่บนเทือกเขาสูง จึงใช้เวลาเดินทางนาน และในอำเภอเฉลิมพระเกียรติยังไม่มีวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้แต่วัดเดียว มีเพียงที่พักสงฆ์ซึ่งขาดแคลนพระอยู่จำพรรษา คณะสงฆ์วัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามจึงรับนิมนต์จากศรัทธาชาวบ้านด่านส่งพระภิกษุสงฆ์เข้าบูรณะ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงฟื้นวัดร้าง แต่ทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (ฟื้นวัด ฟื้นใจคน)