ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

Wat Ban Dan

Khun Nan Subdistrict, Chaloem Phra Kiat District, Nan Province

วัดบ้านด่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านด่านปัจจุบันมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไป