วัดพรหมสุรินทร์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเสื่อยาวปูพื้น ผืนละ ๕๕๐ บาท
เนื่องจากผืนเก่านั้นชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย  310-0-56306-9
ชื่อบัญชี : วัดพรหมสุรินทร์
สาขา สุรินทร์

☎

 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
พระราชสุตาลังการ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์
พระครูปลัดชนะศึก ญาณปริสุทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ 088-0872012

พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะพวกเราช่วยกัน