ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Wat Pa Pho Chan Somrudee

Na Ngam Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province

ความเป็นมา 

          วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี ตั้งอยู่ที่ บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เดือนพฤศจิกายน มี พระพุทธา สุขิโต ได้มาพัฒนาจนปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ขออนุญาตสร้างวัด โดย นางสมฤดี ชื่นชม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อนุญาตให้ตั้งวัดว่า วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี 

       ขณะนี้กำลังก่อสร้างหลวงพ่อใหญ่สมปรารถนา หน้าตักกว้าง ๙ เมตร รวมฐานสูง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร อยู่ในระหว่างก่อสร้าง 

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ 

          พระปลัดพุทธา สุขิโต จนถึงปัจจุบัน อายุ ๔๕ พรรษา ๒๔ 

คำไหว้ หลวงปู่ใหญ่ 

สมปรารถนา

ตั้งนะโม ๓ จบ

พุทธะ นะมามิหัง

หลวงปู่ใหญ่ สมปรารถนา

มะอะอุ นะโม พุทธายะ นะมามิหั

หลักการสร้างวัด 

พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน

 พระปลัดพุทธา สุขิโต เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. ๐๙-๓๔๕๓-๔๕๕๔ 

สร้างกุศลร่วมกัน จิตใจยึดมั่นในหลักธรรม

ชื่อบัญชี วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี ธนาคารกรุงเทพ 

เลขที่บัญชี ๙๙๕-๗-๐๒๙๔๑-๗