ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Wat Pho Si Sawang Klang Subdistrict, Selaphum District, Roi Et Province

ความเป็นมา

          หลังจากการสร้างบ้านเสร็จไม่นาน ก็มีการสร้างวัดขึ้น ประธานฝ่ายคณะสงฆ์มี หลวงพ่อพระครูหลักคำ ประธานฝ่าคฤหัสถ์ มีพ่อใหญ่เมืองฮาม โดยบริจาคที่นาบางส่วนของตนสร้างเป็นสำนักสงฆ์เป็นครั้งแรก ต่อมาสมัย พระครูสีหา เป็นเจ้าอาวาส ได้ขอที่ดินจากยายทุมมี ซึ่งเป็นน้องสาวของท่านพระครูสีหาเอง และเป็นลูกของพ่อใหญ่เมืองฮาม เพราะพื้นที่ยังคับแคบ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณมาสร้างสระน้ำ คณะกรรมการบ้านและวัดได้ขอที่ดินจากแม่สวาสดิ์ จันทไทย ซึ่งเป็นผู้รับมรดก เพื่อขุดสระน้ำและขยายเขตวัดทางด้านทิศเหนืออีก รวมบริจาคที่ดินของพ่อใหญ่เมืองฮามให้วัดถึง ๓ ครั้งคณะกรรมการวัดขอซื้อที่ดินทางทิศใต้สระน้ำอีกเป็นมูลค่า ๒,๕๐๐ บาท โดยใช้เงินยกช่อฟ้าพระอุโบสก วัดจึงมีเนื้อที่เห็นเป็นปัจจุบันนี้

การบริจาคที่ดินให้วัดนี้ อาจารย์กัน-แม่สวาสดิ์ จันทไทย ได้ถวายให้วัด เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่

          ๑. พ่อใหญ่เมืองฮาม-แม่ใหญ่ทา

          ๒. พ่อใหญ่จารย์พุทธา-พ่อใหญ่จารย์ครูสีหา

          ๓. พ่อใหญ่ชาริ-แม่ใหญ่ทุมมี ดอนประสิทธิ์

(ข้าพเจ้า อาจารย์กัน-แม่สวาสดิ์ จันทไทย ผู้รับมรดก ขออุทิศที่ดินแห่งนี้ให้แก่ท่านผู้ให้กำเนิดและผู้มีอุปการคุณ ที่กล่าวนามมาแล้วนั้น จงได้รับส่วนกุศลนี้ และเป็นปัจจัยไปสู่สัมปรายภพเบื้องหน้าโน้นเทอญ)

ประวัติการสร้างวัด ได้รับคำบอกเล่าจากผู้ที่เชื่อถือได้คือ

          ๑. หลวงปู่ศรีสุนนท์ ขัติยนนท์ อายุ ๑๐๒ ปี (มรณภาพแล้ว)

          ๒. แม่ใหญ่ศรี อายุ ๙o ปี เป็นลูกสาวพ่อใหญ่เมืองฮาม (ถึงแก่กรรมแล้ว)

          ๓. แม่ใหญ่ทุมมี อายุ ๘๐ ปี เป็นลูกสาวพ่อใหญ่เมืองฮาม (ถึงแก่กรรมแล้ว)

สนับสนุนโดย คุณแม่สำราญ ไกยสิทธิ์

พระมหาสุรศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ รักษาการแทนเจ้าอาวาส