ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Wat Na Mai Daeng

Na Yang Subdistrict, Sop Prap District, Lampang Province

ความเป็นมา

วัดนาไม้แดง ตั้งอยู่บ้านาไม้แดง เลขที่ ๒๔/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา วัดนาไม้แดง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ ๑ เส้น ๑๐ วา จดถนน 

ทิศใต้ ประมาณ ๑ เส้น ๑๐ วา จดถนน

ทิศตะวันออก ประมาณ ๑ เส้น ๕ วา จดถนน 

ทิศตะวันตก ประมาณ ๑ เส้น ๕ วา จดห้วยแม่ปราบ 

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร และกุฏิ 

ปูชนียวัตถุ มี พระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปเนื้อโลหะ 

ปัจจุบันมี พระปลัดทนงศักดิ์ ปญฺญาพหุโล เป็นเจ้าอาวาส

ประวัติพระปลัดทนงศักดิ์ ปญฺญาพหุโล

ชื่อ พระปลัดทนงศักดิ์ ฉายา ปญฺญาพหุโล วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ.

โทร : 098-7493968 แฟกช์ : ๐๕๔-๘๓๘-๑๑๐

Email : [email protected]

Facebook : กองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง  

เพจ : สมาคมกู้ภัยลำปางจุดสบปราบ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

๑. เจ้าอาวาสวัดนาไม้แดง

๒. ประธานกองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง

๓. กรรมการบริหารสมาคมกู้ภัยลำปางจุดสบปราบ

ผลงาน

  1. โครงการกู้ชีพกู้ภัย สมาคมกู้ภัยลำปางจุดสบปราบ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
  2. โครงการปันน้ำใจช่วยเหลือผ้าอ้อม แพมเพริส รถเข็ญวีลแชร์ / ที่นอนลมแบบรั้งผึ้ง / เตียงนอนผู้ป่วย สู่เหล่าผู้ป่วยติดเตียง ก่อตั้งช่วยเหลือตลอดระยะเวลา ๒ ปี ปัจจุบันช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ทุกวันที่ ๒ ของแต่ละเดือน จำนวน ๔๐ – ๕๐ ราย 
  3. โครงการปันน้ำใจช่วยเหลือเครื่องอุปโภค / บริโภค ผู้ยากไร้ / ด้อยโอกาส ทุกๆ เดือน
  4. โครงการจิตอาสาผู้สุงอายุดอกไม้จันทน์วัดนาไม้แดง
  5. โครงการสร้างบ้านพอเพียง ๑ ปี ๑ หลัง มอบให้ ๑ ครอบครัว เริ่มโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน
  6. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่ยากไร้และด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนน (โลงศพ /ปราสาท) ตลอดระยะเวลา ๓ ปีกว่า ปัจจุบันทำการช่วยเหลือไปแล้ว โลงศพ จำนวน ๒๑๒ โลง ปราสาท จำนวน ๑๔๖ หลัง