ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Wat  Phra Chedi Sao Lang Phra Aram Lung

Ton Thong Chai Subdistrict, Mueang Lampang District, Lampang Province

วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง คำว่า “ซาว” เป็นภาษาเหนือ แปลว่ายี่สิบ ส่วนคำว่า “หลัง” แปลว่า องค์ วัดนี้จึงแปลว่า มีเจดีย์ ๒๐ องค์ องค์พระธาตุเจดีย์ซาวองค์ใหญ่เป็นศิลปะแบบล้านนาผสมกับศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด ปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ ด้านหลังพระอุโบสถเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย จากหลักฐานที่ได้พบ สันนิษฐานว่าวัดนี้ สร้างมานานกว่าพันปี 

นอกจากนี้ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก ๑๐๐ บาท ๒ สลึง และมอบให้เป็นสมบัติของวัด มีชื่อว่า พระยาแสนแช่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ สามารถถอดออกเป็นชิ้นได้ ๓๒ ที่พระเศียรมีพระบรมธาตุติดอยู่ด้วย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาก

Wat Phra Chedi Sao Lang Phra Aram Luang, Amphoe  Muang Is an Important and anclenttemple of Lampang province  ‘Sao’ is a northern dialect meaning ‘twenty’ whereas the word ‘Lang’ Is a proper noun for pagoda or chedi. Therefore, the name of the temple means the ‘temple of 20 pagodas’, The big pagoda is a mixture of arts of the Lanna and Burmese styles. Beside the chedi Is a viharn housing a bronze Buddha image of the medita – tion attitude of Chiang Saen art. The villagers call the image as

‘Phra Buddha Roop Tanchai’. Beside the ordination hall is a hall exhibiting ancient objects given by the villagers. From evidence found, Iit is assumed that the temple that the temple might have been founded over a thousand years ago.

Beside this, the villagers had dug and found a pure gold Buddha image weighing 100 Baht and 2 Salueng and gave it to the temple. The Buddha image is called ‘Phraya Saenchae Thongkam of the Maravijaya posture (Subduing Mara) on Lanna Arts of the 21’ Buddhist century. The image could be dismantled into 32 pleces. The image is highty revered by the people in the region.