ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Wat Tao Poon 

Hang Chat Subdistrict, Hang Chat District, Lampang Province

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนหุ้มทองคำจังโกปิดทองคำพระเจดีย์ศรีเขลางค์นคร

ความเป็นมา

             วัดเตาปูน ได้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐ นับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเมื่อหลายร้อยปีผ่านมาแล้วผืนแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งวัดเตาปูนปัจจุบันนี้ เป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดาพ่อค้าหลายต่อหลายคนที่จะนำสินค้ามาจากเขียงใหม่-ลำพูน มาขายยังเมืองลำปางเมื่อมาถึงตรงวัดเตาปูน และพ่อค้าจากลำปางจะนำไปขายยังเขียงใหม่ – ลำพูนปัจจุบัน (ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งวัด) ก็พากันตั้งห้างพักแรมกันน้ำแม่ตาลไหลผ่าน จึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การพักแรม กับผู้ที่สัญจรไปมา ณ ที่ตรงนี้เพราะมีน้ำแม่ตาลไหลผ่าน จึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การพักแรมกับผู้ที่สัญจรไปมา

            และในสมัยนั้น เจ้าพ่อขุนตาน เจ้าผู้ครองเมืองเวียงตาลทรงตรัสให้ทหารไพร่พลสร้างเมืองคะตึก ซึ่งอยู่ห่างบ้านดอนในปัจจุบันนี้ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๔ กม. คนในสมัยนั้นยังไม่มีปูนชีเมนต์ใช้ เหมือนในปัจจุบันนี้ การก่ออิฐต้องใช้หินผุกร่อนนำไปเผาไฟแล้วจึงนำมาผสมใช้แทน ดังนั้นบรรดาไพร่พลจึงได้มาสร้างเตาสำหรับเผาหินผา เพื่อทำปูนขึ้นที่ฝั่งแม่น้ำแม่ตาลทางทิศตะวันตก (อยู่ตรงข้ามแม่น้ำแม่ตาลปัจจุบัน) ต่อมาชาวบ้านแถบนี้จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านเตาปูน และเมืองคะตึกนั้นเจ้าพ่อขุนตานทรงได้มอบหมายให้เจ้าหงส์คอคำเป็นผู้ดูแล

            ต่อมามีพระธุดงค์องค์หนึ่งชื่อ พระครูบาเลาคำ เดินธุดงค์มาจากไหนไม่มีใครทราบ ได้มาปักกรดถือกัมมัฏฐานที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ อยู่ที่หลังกำแพงดิน ด้านทิศตะวันตกในปัจจุบันนี้ ชาวบ้านเตาปูนได้นำข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรท่านและขาวบ้านได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านอยู่ที่บ้านเตาปูนนี้ ท่านครูบาเลาดำ พร้อมด้วยชาวบ้านได้สร้างสำนักสงฆ์ขึ้น ชื่อว่า สำนักสงฆ์บ้านเตาปูน ต่อมาชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างวิหารรวมถึงเสนาสนะอื่น ๆ ถวายเป็นถาวรวัตถุและได้ตั้งเป็นวัดถูกต้องชื่อว่า วัดเตาปูน มาจนปัจจุบันนี้ บริเวณที่ตั้งวัดมีขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา

การบริหารและการปกครอง เท่าที่ทราบนาม ดังนี้

๑. พระบุญหลง พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๕๐๗

๒. พระคำ  ขนติพโล พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๐

๓. พระอธิการเสน่ห์ ขุตินฺธโร พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๓๓

๔. พระอธิการธรรมสถิตฐ์ ยสวทุฒโก พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๕

๕. พระครูกิตติทัสนียากร (อดีตรองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร) พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๖๐๖. พระอธิการณัฐพล ปญฺญาวุฑฺโฒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน