ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 

Wat Phra That Doi Ngoen

Serm left Subdistrict, Serm Ngam District, Lampang Province

ความเป็นมา

       วัดพระธาตุดอยเงิน บ้านท่าโปง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มีช่วงเวลาเป็นวัดอยู่ ๒ ช่วงเดิมชื่อว่า  วัดดอยเงิน ตั้งอยู่บนดอยใกล้หมู่บ้านท่าโป้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๒๗๔ ลำปาง-ลี้ คาดว่าน่าจะสร้างราว ๆ ปี พ.ศ.๒๔๗๐ เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่บนดอยที่สูง ๓๐๐ กว่าเมตร ทำให้ยากลำบากในการขึ้นมาประกอบศาสนกิจ จึงพากันย้ายวัดไปตั้งที่ใหม่ ในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีหลวงพ่อครูบาคำปัน ปภากโร วัดนาแส่ง และกำนันสุรินทร์ ปงกาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านท่าโป่งในขณะนั้น ได้มาทำการบูรณะวัดดอยเงินนี้ขึ้นใหม่  แล้วเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดพระธาตุดอยเงิน ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยเงินมีสถานะเป็นสำนักที่พักสงฆ์ มีเจ้าสำนักรูปแรกในวัดระยะที่สองนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๒ คือพระสาม ฐานปุญโญ และรูปที่ ๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ -ปัจจุบัน คือ พระรุ่ง ขนุติวโร 

รายนามเจ้าอาวาส

        ๑.  พระมูล ต๊ะนางอย

        ๒.  พระตุ้ย เขื่อนสอน

        ๓.  พระปันแก้ว เขื่อนสอน 

        ๔.  พระผัด ปาเมืองมูล

        ๕.  พระเสาร์ แก้วคำน้อย 

        ๖.  พระปันหล้า บ้านป่วง

        ๗.  พระอุ้ย บ้านป๋วง 

        ๘.  พระหล้า ต๊ะนางอย

        ๙.  พระสุข หน่อใหม่  (หมายเหตุที่ซื่อว่า ดอยเงินนี้มีทีมา จากแร่ตะกั่วและหินสีขาวที่มักจะมีคนเจอในบริเวณนี้)