ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

Shelter Monks Tham Nam Bo Kaew

Phrabat Wangtuang Subdistrict, Mae Phrik District, Lampang Province

ความเป็นมา 

ที่พักสงฆ์ถ้ำน้ำบ่อแก้ว  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๓ หมู่ที่ ๒ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่ออำเภอแม่พริกและอำเภอเถิน เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอแม่พริก และชาวตำบลแม่วะ อำเภอเถิน มาแต่โบราณ โดยเฉพาะน้ำบ่อแก้ว หรือน้ำบ่อทิพย์ ที่มีตาน้ำซึมในถ้ำ จึงทำให้ชาวบ้าน ทั้งสองอำเภอเกิดความเชื่อ ความศรัทธา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พระอาจารย์อาฟู่ สีลเตโช ได้มาพำนัก ณ สถานที่แห่งนี้ ได้ก่อสร้างเสนาสนะ กุฏิวิปัสสนา ที่พักสงฆ์ไว้จำนวนมาก ท่านได้พำนักอยู่สถานที่แห่งนี้เป็นเวลานานหลายพรรษา และได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น สถานที่แห่งนี้จึงได้มีพระภิกษุเวียนมาจำพรรษาเป็นเนืองนิตย์ เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หลวงพ่อพระครูปัญญาวโรดม (ศรีทูน ปญฺญาวโร) เจ้าคณะอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอแม่พริก ได้มีมติคณะสงฆ์ มอบหมายให้พระครูนิวิฐสุทธิการ (อุเทน สุทฺธิสทฺโธ) รองเจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนศักดิ์ – สุนันท์วิทยา เข้ามาพำนักดูแลและพัฒนาที่พักสงฆ์ถ้ำน้ำบ่อแก้ว และได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปไม้ขนุนหนุน ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้ว กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ ศาลาการเปรียญ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

พระพุทธรูปไม้ขนุน  ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้ว แกะสลักจากไม้ขนุนเก่าแก่ ขนาด ๗ คนโอบ นับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านกราบไหว้บูชา และขนานนามว่า หลวงพ่อหนุนดวง หรือ พระหนุนศักดิ์ศรี ตามประวัติการสร้างพระดังนี้

พระเจ้าหนุนดวง (พระพุทธรูปหนุนศักดิ์ศรี ธีรเมทยศภัทร ธนินท์ธรศรีกูล) 

สร้างจากไม้ขนุนโบราณ อายุ ๓๑๙ ปี เป็นต้นขนุนที่มีขนาดใหญ่เส้นรอบวง ๕ เมตร สูง ๖ เมตร ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๗ บ้านของพ่อขำ และแม่จิ่น ลินปิ๋ว เป็นต้นขนุนที่ได้รับการตกทอดมาหลายชั่วอายุคน คุณโยมนิชาพัฒน์ (น้าต้อล) ธนินท์ธรศรีกูล บุตรีของพ่อขำ และแม่จิ่น ได้ถวาย ณ ถ้ำน้ำบ่อแก้ว เมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป โดยมีคุณโยมประเวศน์ ธีรเมท พร้อมภรรยาและคุณโยมยศภัทร ใจเฉื่อย พร้อมครอบครัวได้บริจาคทรัพย์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการแกะสลักพระพุทธรูป ช่างได้ดำเนินการแกะสลักพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ เหนือ) โดยนายช่างอำนาจ นายช่างฝีมือจากจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการดำเนินการแกะสลักพระพุทธรูป ๑๕ วัน จึงแล้วเสร็จเป็นองค์ (แต่ยังไม่สมบูรณ์) รอให้เนื้อไม้แห้งอยู่ตัวจะดำเนินการขัดขึ้นเงานับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามมาก เป็นที่น่าศรัทธาอย่างยิ่ง เป็นมหาบุญ มหากุศล และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มากราบไหว้บูชา