ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

Wat Phae Kom

Mueang Pan Subdistrict, Mueang Pan District, Lampang Province

ความเป็นมา

               ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ โดยมีครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาในขณะนั้น ชาวบ้านได้ย้ายมาจากบ้านทุ่งป่าคา ณ จุดเดิมยังมีหลักฐานให้เห็นอยู่ ชึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านในปัจจุบันชาวบ้านก็ได้อพยบขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นทางทิศเหนือปัจจุบันชื่อ วัดแพะก้อม ชื่อเดิมชื่อ วัดศรีดอนชัย ครูบาศรีวิชัยตั้งให้ขณะนั้นท่านได้มาสร้างวัดดอยเต่าคำแล้วท่านได้ปักกรดเดินทางสร้างวัดอยู่บริเวณเขตเมืองปานจังหวัดลำปาง ชาวบ้านอยากมีวัดกราบไหว้บูชาทำกิจกรรมทางศาสนาได้จึงกราบเรียน ครูบาเจ้าศรีวิชัย เลยมอบเงินแถบจำนวน ๑๒ แถบ ให้กับผู้นำหมู่บ้านแพะก้อมว่าจงนำไปเป็นทุนสร้างวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เดิมบริเวณแห่งนี้เป็นป่า(แพะ)มีต้นไม้เยอะมากบัจจุบันได้เปลี่ยนตามชื่อหมู่บ้านแพะ วัดแพะก้อม มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา

อาณาเขต 

          ทิศเหนือ         จรดกับที่ดินเอกชน 

          ทิศตะวันออก   จรดกับที่ราชพัสดุ

          ทิศใต้             จรดกับถนนสาธารณะ          

ทิศตะวันตก      จรดกับทางสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

๑. พระอุโบสถ

๒. กุฏิสงฆ์ 

๓. ศาลาอเนกประสงค์   ศาลาบำเพ็ญบุญ ศาลาแปดเหลี่ยม ชึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ เพื่อถวายเป็นกุฏิศาลารับรองครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ชึ่งท่านได้สร้างเจดีย์ใหญ่ หรือ พระธาตุสิบสองราศรี 

๔. ห้องน้ำ

๕. ป้ายวัด (ป้ายชื่อกำลังก่อสร้าง)

๖. ระฆัง

๗. กำแพงวัด

๘. ซุ้มประตูวัด 

๙. ฆ้อง

เจ้าอาวาสในปัจจุบัน

       พระครูวิธานสารกิจ เจ้าคณะตำบลเมืองปาน ชท. เจ้าอาวาสวัดแพะก้อม