“พิธีแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา”

วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่