บอกข่าวเล่าบุญเพื่อทำทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถนนแห่งชีวิตที่ดีงามราบรื่นตลอดไป
ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาศรัทธาร่วมเทถนนคอนกรีตทางไปฌาปนสถานเมรุวัดป่าพุทธิคุณขนาดความยาว150เมตร ความกว้าง4.50 ซึ่งใช้
  • คอนกรีตสำเร็จจำนวน28คิวๆละ3500บาท
  • ทำบุญเป็นหิน 28คิวๆละ800บาท
  • ทราย15คิวๆละ500บาท
  • ปูน200ถุงๆละ100บาท หรือทำตามกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาขออานิสงส์แห่งการร่วมสร้างถนนครั้งนี้ขอชีวิตของท่านจงเดินไปอย่างราบรื่นสำเร็จทุกประการขออย่าจนอย่าเจ็บทุกท่านเทอญ
บริจาคผ่านบัญชี3162255591ธนาคารกสิกรไทย/พระครูอรัญวัฒนคุณ