องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Yangkhinok Subdistrict Administrative Organization Yangkhinok Subdistrict, Khueng Nai District, Ubonratchathani Province

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น   งานจักรสานจากเครือไม้ธรรมชาติที่ชื่อว่า เถาวัลย์แดง (ภาษาอีสาน เครือซูด) ซึ่งเป็นพืชที่เกิดในท้องถิ่น ตามป่าชุมชน พบได้ทั่วไป แล้วถูกนำมาใช้ประโยชน์) ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้ทำขึ้นคือ ตะกร้า แล้วต่อยอดมาเป็นขันโตก ถาดใส่ผลไม้ พาน หมวกจากเครือซูด จานรองแก้ว กำไลแขน ขันใส่บาตร ผ่านลวดลายที่ปราชญ์คิดค้นขึ้นมาเอง คือ ลายกังหัน ข้าวหลามตัด ดอกแก้ว ดอกจิก ดอกบัว และลายนกกระยาง (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก เป็นผู้ขอใช้ประโยชน์จากลายลิขสิทธิ์)

จักรสานเถาวัลย์แดง (เครือซูด)

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 1 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150  โทรศัพท์/โทรสาร 0-45429516