ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Phra Phutthabat Phuchat Na Siew Subdistrict

Mueang Chaiyaphum District Chaiyaphum Province

ภาพมุมสูง

ความเป็นมา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทภูชาติ  เป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งมานาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ๑๒ กิโลเมตร  พื้นที่สุดเขตวัดด้านทิศตะวันออกติดกับถนนชัยภูมิแก้งคร้อ เส้นทางหมายเลข  ๒๐๑ ในช่วงกิโลเมตรที่ ๑๓๖ ด้านทิศใต้ติดเขตกั้นระหว่างตำบลบ้านเล่ากับตำบลนาเสียว ในอดีตมักมีพระธุดงค์ เดินทางมาปักกลดปฏิบัติธรรมเป็นประจำในพื้นที่ปริมณฑลดังกล่าว มีปูชนียวัตถุซึ่งมีร่องรอยความเจริญรุ่งเรือง เช่น มีรอยพระบาทอยู่ในระนาบเดียวกันกับพระพุทธบาทภูพระ สระหงษ์ ภูชาติ ภูแฝด และภูโค้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยพระพุทธบาทภูชาติ ผู้เฒ่าผู้แก่ในบริเวณแถบนี้ก็รู้กันว่ามีรอยพระบาทอยู่ภายในเขาภูชาติ แต่ไม่ทราบว่าประดิษฐานอยู่จุดใด  อีกทั้งมีการนำท่อนไม้ซุงมาปิดทับรอยพระบาทไว้

พระประธาน

เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ป.ธ.๙, พธ.บ. ศศ.ม., อ.ม. พธ.ด. รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ ได้พิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์ตามคำแนะนำของพระราชชัยสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ ว่าเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะบำเพ็ญบารมีธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะก่อตั้งเป็นวัด ในวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้มีมูลค่าทางจิตใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเพื่อช่วยป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าในปริมณฑลนี้ให้คงสภาพอุดมสมบูรณ์ 

พระพุทธไสยาสน์ หน้าถ้ำพระพุทธบารมี

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถมหามุนี

 ถ้ำพระพุทธบารมี

เป็นถ้ำเก่าแก่คู่กับธรรมชาติ มีทางเข้าถ้ำสามารถเดินทะลุออกหลังถ้ำได้ แต่ตอนนี้ถูกดินทับถมปิดทางออกไว้แล้ว และก็เป็นภูมิสถานที่เหมาะการเจริญพระกัมมัฏฐานอย่างยิ่ง ภายในถ้ำแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าถึงความอาถรรพ์มากมาย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเหล็กไหลและเชื่อว่ามีพระพุทธรูปอยู่ ๔ องค์ และสิ่งของมีค่าภายในถ้ำ (กล่าวตามนิมิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝัน) ถ้ำแห่งนี้ มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ตะแคงซ้าย พระกรขวาทอดไปข้างหน้า ขนาดยาว ๑๔ ศอก สูง ๔ ศอกเป็นพระพุทธรูปฐานเป็นคูหาภิมุขอยู่หน้าถ้ำ บ่อน้ำทิพย์ เป็นลักษณะบ่อที่เกิดกลางแผ่นหิน ไม่ใช่บ่อที่มีคนขุดความลึกของบ่อน้ำทิพย์ ไม่สามารถลงไปวัดได้ ภายในบ่อน้ำจะเป็นอุโมงค์ลึกความกว้างประมาณ ๖ เมตร มีความเชื่อกันว่าเป็นเมืองบาดาลหรือดินแดนของพญานาคที่สถิตอยู่ เป็นที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์พิภพกับนาคพิภพ ตามตำนานได้เกี่ยวพันกับการให้โชคลาภและสรรพคุณในการนำมาดื่มเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้น ยังพบอีกบ่อหนึ่งห่างกันออกไปอีกราว ๕๐๐ เมตร เมื่อปลายปี ๒๕๖๑ ได้มีพระสงฆ์ฝันเห็นงูใหญ่เกล็ดสีเขียวออกแสง หลังจากความฝันเพียง ๓ วันเท่านั้น ก็ได้พบบ่อน้ำทิพย์อีกบ่อหนึ่ง เมื่อวันที่  ๑๑  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้เมตตามอบพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ที่อดีตเจ้าอาวาสได้ทรงเก็บไว้ภายในวัดซึ่งได้รับจากรัฐบาลอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ (สมัยรัชกาลที่ ๕)  เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานภายในปริมณฑลพระพุทธบาทภูชาติ และสร้างพระบรมธาตุสิทธัตถะ

ทางเข้าถ้ำบารมี

งานสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดมีดังนี้

๑. วันเพ็ญเดือน ๓ จัดงานบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ งานนมัสการรอยพระพุทธบาท

๒. เดือนเมษายนของทุกปี จัดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานข้ามวันทุกคืน

๓. งานปฏิบัติธรรมประจำปีทำความดีต้อนรับพุทธศักราชใหม่ ปลายเดือนธันวาคม ในโครงการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๔. สวดมนต์และปฏิบัติธรรมหน้าถ้ำพระนอนเป็นประจำทุกวัน และเป็นที่ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมสำหรับหน่วยงานราชการและพุทธศาสนิกชนที่มีจิตใจศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา เป็นต้น