มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและรักษาโรค Covid-19
ช่วยให้กำลังใจด้วยการบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 325-1-15602-0 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าโรงพยาบาทสมเด็จ