แหล่งโบราณคดีบ้านโนนฆ้อง  อยู่ในตำบลโนนฆ้อง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พบในเสมาศิลปะทวารวดี ส่วนใหญ่ยังคงปักอยู่ในตำแหน่งเดิม โดยปักตามตำแหน่งทั้งแปดทิศ รอบพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างประมาณ  ๗ เมตร  ยาวประมาณ ๒๒ เมตร มีการปักแบบใบเดียวบ้าง สามใบบ้าง ใบเสมาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแบบแผ่นหินเรียบ มีอยู่บ้างที่แกะสลักเป็นลายเส้น เช่น เป็นเส้นตรงกลางใบ เป็นภาพสัตว์หันหน้าเข้าหากัน สัตว์ดังกล่าวมีขายาวเหมือนหงส์ แต่ส่วนหัวเป็นลายผักกูด มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dooasia.com/