แหล่งโบราณคดีพันลำ  ตั้งอยู่ที่บ้านพันลำ ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ พบเสมาศิลปะทวารวดี อยู่ในสภาพฝังจมดินอยู่ ใบเสมาส่วนใหญ่มีสองลักษณะคือ เป็นแบบแผ่นหิน และแท่งหิน ที่ปลายเรียวเล็กลง ลวดลายที่สลักมีลายสันนูนตรงกลางใบ ลายกลีบบัวซ้อนกัน และลายอื่น ๆ
            ใบเสมาใบหนึ่ง สลักเป็นภาพบุรุษนั่งอยู่ในท่ามหาราชสีห์ ชันเข่าซ้ายขึ้น ที่ศีรษะมีวงโค้งคล้ายรัศมี เส้นผมสยายยาวออกมาด้านซ้าย ส่วนผ้านุ่งปล่อยชายลงมา ท่อนบนไม่สวมอะไร ใบเสมาเหล่านี้มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dooasia.com