เมืองหามหอก เป็นโบราณสถาน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อ  พ.ศ.2479   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  53   ตอนที่ 24 วันที่  2  สิงหาคม  2479)   เป็นเมืองเก่าสันนิษฐานว่าสร้างสมัยทวารวดีหรือสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาเมืองได้ร้างไป จะด้วยเหตุใดไม่ปรากฏ มีกำแพงเมืองเก่าๆ อยู่แห่งหนึ่งเป็นกำแพงดิน มีประตู 4 ด้าน มีคูน้ำ(ชาวบ้านเรียกว่าลำห้วย) ล้อมรอบ อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 14 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านไร่ ตำบลลุ่มน้ำชี อำเภอบ้านเขว้า และอยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านเขว้าประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากหมู่บ้านไร่ 500 เมตร ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่ากำแพงนี้สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งด้านกว้างและด้านยาวประมาณด้านละ 12 กิโลเมตร แต่ตามแผนที่ในปัจจุบัน กำแพงเมืองเป็นรูปวงกลมวัดโดยรอบประมาณ 4,500 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.gotoknow.org/