“ผู้ว่าฯ แพร่ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดแพร่ (ผลิตภัณฑ์เหล็กบ้านร่องฟอง)”

วันเสาร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดำเนินกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดแพร่ “ผลิตภัณฑ์เหล็กบ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่”

ณ ผลิตภัณฑ์เหล็กบ้านร่องฟอง ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่