*** ตามที่ระบบหมอพร้อม ประกาศปลดล็อก
เมื่อ 24 มิ.ย. 64 ทำให้ไม่สามารถเข้าไป จองคิวฉีดวัคซีน ในระบบเดิมได้
#รพ.น่าน ขอเรียนชี้แจงทำความเข้าใจ ดังนี้
1. ท่านที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม” สำเร็จแล้ว การนัดหมายมาฉีดวัคซีน / ให้มาฉีดวัคซีนตามกำหนดนัดหมายเดิม
2. ท่านที่จะลงทะเบียน จองคิวฉีดวัคซีน รายใหม่ ทางองค์กรสาธารณสุขน่าน กำลังเร่งพัฒนระบบการจองคิววัคซีน เพื่อให้รายใหม่ ลงทะเบียนได้ในเร็ววันนี้
3. ท่านที่ จองคิววัศซีนผ่านทาง “หมอพร้อม” อสม., รพ.สต., รพ.น่าน ไว้แล้ว ไม่ต้องกังวล ข้อมูลของท่านยังอยู่ในระบบ และเมื่อมีวัคซีนพร้อม ทาง รพ.น่าน จะนัดหมายมารับวัคซีนต่อไป
●□■ สอบถามเรื่องวัคซีน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE รพ.น่าน
054-719-000 ต่อ 3302
054-719-000 ต่อ 0.