18 มิถุนายน 64 โดยการนำของนายพงษ์นรินทร์ สุทธารักษ์ นายกเทศบาลตำบลเวียงสา
พร้อมทีมงานเทศบาล ต.เวียงสา สมาชิกสภา ลงพื้นที่ฟื้นฟูลำเหมืองสายเก่า ที่ไหลหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินมาช้านาน
…เหมืองสายนี้มีชื่อว่า “เหมืองอะม็อก” อยู่ในเขตบ้านบุญนะ
รับน้ำมาจากขุนสา เดินทางไกลไหลผ่าน
-เขียงโปร่ง (ร้านเฟียร่า)
-เหมืองคือ(รร.อนุบาล ทต.เวียงสา)
-เหมืองตอง(หลังสถานีขนส่งเวียงสา)
น้ำที่ไหลผ่านเหมืองอะม็อกนี้ จะลงไปที่ “ขั๋วบ้าย”(หลังร้านคำผิว)
จากนั้นจะไหลไป “บวกรินหลวง”(หลังปั๊มเชลล์ ถนนสา-นาน้อย)
และไหลลงแม่น้ำน่านที่บ้านดอนไชยใต้
…วัตถุประสงค์ที่ทำความสะอาดลำเหมืองในวันนี้ ก็เพื่อต้องการระบายน้ำที่ท่วมถนน หน้าร้านเที่ยงธรรมมอเตอร์ – หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร
ให้ระบายลงสู่แม่น้ำน่านได้เร็วขึ้น
#ขอบพระคุณ ความรู้จาก อ.ลิขิต จันทรกำธร ครับ.

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ธรรมชาติ และต้นไม้

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และต้นไม้