พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)
ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ. เมืองน่าน
————————————–
พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ของ ภ.จว.น่าน โดยมี พ.ต.อ.พงศกร รัศมีโรจน์สกุล รอง ผบก.ภ.จว.น่าน, พ.ท.ยงยุทธ ธินันท์ รองหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ ๓๘, พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองน่าน, พ.ต.อ.สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย ผกก.สภ.เรือง, พ.ต.อ.บุญส่ง นิกรเถื่อน ผกก.สภ.ภูเพียง, นายณรงณ์ ศิริรัตพิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน,นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน,นายทอมสัน ชัยศรี นายช่างเครื่องกลชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน,ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมพิธี โดยกำหนดเป้าหมายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ดังนี้
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้มีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ชุมชน -หมู่บ้านทั้งในพื้นที่ชายแดน พื้นที่ตอนใน และเขตชุมชนในเมือง ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด แหล่งพักและกระจายยาเสพติด
(๒) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เน้นการสืบสวนจับกุมขบวนการลักลอบ นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
(๓) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
(๔) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ
(5) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด