ข้อความ จาก นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่านพรรคเพื่อไทย ฝากถึงพี่น้องชาวน่าน
เรียน พี่น้องประชาชน คนน่าน ที่เคารพทุกท่าน ครับ
ตามที่รัฐบาล ได้แจ้งให้ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้ลงทะเบียน ผ่านทาง “ไลน์ หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 2564 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งจะเริ่มฉีดระยะ แรก 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ต 2564 ทาง จ.น่านเรามี ผู้ลงทะเบียน เพียง 3,913 คน สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีน บางส่วนเกิดจากเข้าไม่ถึงการใช้ ไลน์หมอพร้อม
ในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ และเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ดีทีสุด ดีกว่าไม่ฉีดอย่างแน่นอน เพราะจะทำให้เรา ไม่ติดเชื้อ ไม่ป่วยหนัก และไม่ป่วยตาย อาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ มีบ้างแต่น้อยมาก พบเพียง หนึ่งในล้าน คน อาการรุนแรงถึงเสียชีวิตโดยตรงจากวัคซีน ยังไม่พบ เมื่อฉีดกันได้มากถึง 70 คน ใน 100 คน จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จะทำให้พวกเรากับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทำมาหากิน ไปมาหาสู่กันได้ ระบบเศรษฐกิจก็กลับมาขับเคลื่อนหมุนเวียนได้ตามปกติ นักท่องเที่ยวก็กลับมาเที่ยวน่าน ได้ตามปกติ
ไปลงทะเบียนกันเถอะครับ ถ้ามีปัญหาก็ให้ลูกหลานช่วยดำเนินการให้หรือ ปรึกษา อสม.คุณหมอ รพ.สต. หรือคุณหมอโรงพยาบาลใกล้บ้านของทุกท่าน ครับ
ด้วยความปรารถนาดี
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย