พระธาตุแดนทอง ตำบลน้ำมวบ จากน่าน-เวียงสา 25 กม.ใช้เส้นทางเวียงสา-นาน้อย 1026 ประมาณ 2 กม.เลี้ยวซ้ายมือไปตำบลขึ่ง เส้นทาง 1162 ไปน้ำมวบ 27 กม. ก่อนถึงตำบลน้ำมวบ เลี้ยวซ้ายมือใช้ทางหลวงชนบท 1243 ไป 100 เมตร ทางขึ้นพระธาตุอยู่ซ้ายมือ ผ่าน กศน. และ รพ.สต.น้ำมวบ