วันจันทร์ ที่ ๓๐ สค. ๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะผู้แทน ภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่านอันมี พระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจ.น่าน ผู้กำกับงานสาธาร
ณสงเคราะห์ จ.น่าน ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ ภาคีฯ คุณสุเมษ สายสูง ประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมือง ผอ.วิทยาลัยชุมชนน่าน ประธานภาคีฯ คุณรติ ช่อลำไย อัยการคุ้มครองสิทธิ์ จ.น่าน ที่ปรึกษาอุปถัมภ์ภาคีฯ พอ.ดร.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล รองเสนาธิการ ฝ่ายโครงการฯมทบ.๓๘ รองประธานภาคีฯ คุณวชิรพงษ์ สุวรรโสภณ หัวหน้าฝ่ายฯอบจ.น่าน เลขานุการภาคีฯ ร่วมกันมอบถุงยังชีพเบื้องต้น จำนวน ๑๐๐ถุง แก่ พมจ.น่าน หน.บ้านพักเด็กน่านผอ.ศูนย์สงเคราะห์ประขาชนพื้นที่สูงน่าน ผอ.สนงคุ้มครองฯ น่าน เพื่อนำไปมอบบรรเทาทุกข์แก่ ประชาชนที่หายจากโรคโควิดแต่ประสบปัญหาในการดำรงชีพตามหมู่บ้านตำบล อำเภอต่าง ๆ ใน จ.น่าน โดยการมอบครั้งนี้เป็นการมิบครั้งที่ ๑ และจะมีการมอบครั้งที่ ๒ และ ๓ ต่อไปอีก ณวัดมิ่งเมือง