วันนี้ วันพระ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๖๔ เวลา๐๖.๓๐ น. พระสุนทรมุนี รจจ.น่านผู้กำกับงาน ด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จ.น่าน จว.วัดมิ่งเมือง ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ ภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน ไปรับผ้าป่าสามัคคี ของ สถานีวิทยุ ธนันท์ชัย เรดิโอ บ้านฟ้าใหม่ อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งมี คุณธนันท์ชัย นันท์ศิริ คุณน้ำอ้อย ธรรมลังกา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะญาติโยมชาวน่าน ผู้ติดตามรายการ เล่าเรื่องเมืองน่าน โดยหนานโรจน์ หรือ คุณไพโรจน์ สายวงศ์ นักจัดรายการ พร้อมด้วย ดีเจ และนักจัดรายการในสถานีวิทยุธนันท์ชัย เรดิโอ เพื่อนำทุนทรัพย์มอบให้คณะภาคีฯ นำไปจัดสรร เป็นถุงยังชีพ เพื่อไปช่วยสงเคราะห์แก่ ประชาชนชาวน่าน ที่รักษาตัวหายจากโรคโควิด ๑๙ ที่มีฐานะทางครอบครัวขัดสนตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่างๆในจังหวัดน่าน โดยทางภาคีฯ จะได้จัดมอบเป็นถุงยังชีพเบื้องต้น มอบให้ทาง พมจ.น่าน นำไปมอบให้ถึงมือประชาชน ตามเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น โดยจะมอบครั้งละ ๑๐๐ ถุง การทอดผ้าป่าฯของสถานีวิทยุ ธนันท์ชัย เรดิโอ ครั้งนี้ ได้ทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน ๓๑,๖๕๘ บาทุ( สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน ) ในนามทางภาคีฯ และในนามของคณะสงฆ์น่าน ซึ่งมี พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะชจ้าคณะ จ.น่าน วัดพญาภู เป็น ต้นเป็นประธาน ขออนุโมทนาสาธุการขอขอบคุณ สถานีวิทยุ ธนันท์ชัย เรดิโอ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง สาธุ ๆ ๆ ฮนุโมทามิ. ( ได้รับทราบว่าทางสถานีวิทยุฯนี้ ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเช่นนี้ เพื่อนำไปร่วมสมทบส่งเสริมในงานด้านพระศาสนา และงานสาธารณสงเคราะห์ งานสาธาาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นกองที่ ๓๒ แล้ว