วัดป่าบ้านพันลำ หมู่ที่ ๒ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด มีความร่มรื่นและเงียบสงบเป็นอย่างมาก บริเวณที่ตั้งวัดป่าพันลำแต่เดิมเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารและทำเลเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านพันลำ ต่อมาใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ในอำเภอบึงกาฬ ใช้จัดงานอยู่ปริวาสของพระสงฆ์ และต่อมา  พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้มาอยู่จำพรรษา และได้จัดให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมธรรมะแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทในจังหวัดบึงกาฬ จึงมีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นวัดป่าบ้านพันลำเช่นในปัจจุบัน

ภายในวัดมี “หลวงพ่อศิลา” พระพุทธรูปปางประทานพร แกะสลักจากหิน หน้าตักขนาด ๔๐ นิ้ว ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง มีหลักธรรมคำสอนติดเป็นคติเตือนใจอยู่โดยรอบวัด